Valpreventie

Veiligheid is voor u, uw werknemers, bewoners of gebouwgebruikers natuurlijk geen punt van discussie. Voor werkzaamheden op hoogte, met alle risico's van dien, behoeft dit onderwerp extra aandacht. Sinds het jaar 2000 zijn gebouweigenaren verplicht om voor hun gebouwen een (dak)risico inventarisering (RI & E) op te stellen van alle voorkomende risico's en deze iedere vijf jaar te actualiseren. Na het opmaken van een plan van aanpak kan men beslissen om voor het risico valgevaar passende maatregelen te treffen. Men kan denken aan; dakankers, looppaden, leuningen en andere ter verbetering van de veiligheidsvoorzieningen.

Van Hoek Dakbedekkingen BV kan u in het bovenstaande van A tot Z bijstaan; vanaf de eerste dakinspectie tot aan de oplevering van een veilig begaanbaar dak. In samenwerking met diverse partners hebben wij reeds verschillende spraakmakende projecten gerealiseerd.

Wettelijk kader:

Arbobeleidsregel 3.16 (voorkomen van valgevaar) spreekt over permanente voorzieningen bij periodiek terugkerende werkzaamheden op daken. Bij kortdurende onderhoudswerkzaamheden (incidenteel en niet langer dan 16 uur) kan men gebruik maken van Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM's) zoals werkplekpositioneringssystemen en gebiedsbegrenzingssystemen. In eerste instantie dient men zich te richten op de z.g. "bron-aanpak". Pas als dit, redelijkerwijs, niet mogelijk is mag men zijn toevlucht nemen naar de inzetbaarheid van PBM's. Daarnaast dient men te waarschuwen voor de diverse gevaren, zoals val-, struikel-, doorvalgevaar, etc.

De Arbo- beleidsregels 3.16 en 3.37 (en dus wet) zegt tevens dat “er altijd doeltreffende maatregelen getroffen moeten worden om de werknemers die de gevarenzone mogen betreden te beschermen.”

Heeft u toch nog vragen? Stel ze ons gerust !