Sociaal Partnerschap

JP Balki Event

Ter nagedachtenis aan Jean-Paul Balkestein hebben vrienden het JP Balki Event opgericht. Het doel is om jaarlijks een fantastisch evenement te organiseren waarbij sportiviteit en gezelligheid – voor jong en oud – hand in hand, centraal staat. Tegelijkertijd worden de opbrengsten van het evenement gedoneerd aan de Hartstichting en de AMC Foundation. Vanaf 2018 zal Van Hoek verbonden zijn als sponsor van dit fantastisch evenement en zal ook met een eigen team deelnemen aan de verschillende afstanden.

Vrienden Zorgcentrum Nicasius

De stichting heeft ten doel: Het leveren van een bijdrage aan het welzijn van de bewoners van het zorgcentrum Nicasius, gevestigd te Heeze, en haar aanleunwoningen, in het bijzonder om het contact te bevorderen van de bewoners met de gemeenschap Heeze; Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: Het leveren van financiële en/of andere ondersteuning en het doen organiseren van activiteiten ten behoeve van de bewoners.

DE BRABANTSEDAG

De Brabantsedag is een begrip in Brabant, Nederland en zelfs daarbuiten. Wat ooit klein begon in 1958 trekt nu jaarlijks ruim 30.000 bezoekers. De cultuurhistorische optocht op de laatste zondag van augustus is ongetwijfeld het hoogtepunt van het jaar.

Maar liefst 16 wagenbouwersgroepen met circa tweeduizend acteurs trekken door de straten van Heeze met indrukwekkende huizenhoge theaterdecors. Het publiek wordt geboeid met expressief of juist vertederend toneelspel. Ernst en humor, werkelijkheid en fantasie wisselen elkaar af en brengen het verleden van het Hertogdom Brabant op een geheel eigentijdse wijze tot leven. Voorafgaand aan de optocht biedt de Brabantsedag cabaret, kunst, toneel, straattheater en muziek. Kortom, de Brabantsedag is een unieke beleving met cultuur en vermaak voor jong en oud. Van Hoek steunt verschillende wagenbouwers door middel van sponsoring en of materiële donaties.

Reden van oprichting

De 23e Brabantsedag in 1980 was totaal verregend, waardoor de optocht weinig bezoekers had weten te trekken. Hierdoor ontstond een financiële tegenvaller van 40.000 gulden, wat niet door de stichting Brabantsedag opgebracht kon worden.
Om het Cultuurfestival Brabantsedag te redden van de ondergang is een actiecomité opgericht onder de naam “De Brabantsedag moet blijven”. De leden van dit comité hebben een huis-aan-huis actie georganiseerd, waarmee een bedrag van 27.000 gulden opgehaald werd. Samen met een bijdrage van de Rabobank kon het gat in de begroting van 32.000 gulden gedicht worden.
Om te voorkomen dat het voortbestaan voor de toekomst gewaarborgd zou zijn heeft het actiecomité besloten om een waarborgfonds voor calamiteiten op te richten. De Stichting Vrienden Brabantse Dag is daarvoor op 11 januari 1983 opgericht.