De Jonkvrouw Deelplan 1 t/m 3 te Geldrop

Plaats: Geldrop

Opdrachtgever: Bouwcombinatie Strukton - Huybregts Relou

Principaal: WoonInc Eindhoven

Architect: Diederen Dirrix

Bouwjaar: 2021-2022